Заходи із запобігання і протидії корупції у ТМО, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати 

   

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

 

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин

 1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України Антикорупційної програми ТМО

До 15 березня

2020-2022 років

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Отримано лист-повідомлення від  Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України  про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів

 

2) засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО з метою:

 

 

 

 

 

2.1) підготовки Антикорупційної програми ТМО;

 

Січень - лютий 2020-2022 років

Голова та секретар комісії

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

 

2.2) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО

Не пізніше

12 квітня,

12 липня,

12 жовтня,

12 грудня

2020-2022 років

Голова та секретар комісії

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

2. Нормативно-правове регулювання відносин

Участь у проведенні   експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються  в ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення

Протягом
10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до завідувача канцелярії

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Проставлено візу

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності

Актуалізація інформації про керівників  уповноваженого з антикорупційної діяльності в ТМО

За наявності змін, до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Узагальнено інформацію про  уповноваженого з антикорупційної діяльності

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

 

 

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов’язані зі роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України

Постійно

Керівники структурних підрозділів,

старший інспектор з кадрів

У посадових та робочих інструкціях зазначити обов’язки та права працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО, і ознайомлювати працівників під підпис

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2.  Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1) проведення обов’язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників

При призначенні (обранні) на посаду 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ознайомлено під підпис працівника

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) організація та направлення до  НАВС на навчання щодо основних положень антико-рупційного законодавства

В період  до початку проведення навчання

2020-2022 роки

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Охоплено навчанням згідно з державним замовленням

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

ІІІ.  Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1)Забезпечити подання начальником ТМО – лікарем електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового за попередній рік

До 1 квітня

2020-2022 років

Начальник ТМО - лікар

Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) перевірка  фактів своєчасності подання декларацій  суб’єктам декларування

До 12 квітня

2020-2022 років

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання начальником ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.

Проведення аналізу та узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав

Серпень
2020-2022 років

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до  УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

3. Здійснення заходів контролю посадовими особами ТМО щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб

Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС

Квітень
2020-2022 років

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до  УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) доводження до відома працівників ТМО розміщену на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів.

Щоквартально

Секретар комісії

Протокол проведених зборів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків 

1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель,  які проводяться в ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.

Згідно з планом закупівель           на 2020-2022 роки 

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО

 

Протокол засідання комісії

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель ProZorro  при проведенні процедури державних закупівель в ТМО  

Протягом року, під час проведення закупівель-них процедур

Уповноважені особи, тендерний комітет

 

 

Публікації в  системі електронних закупівель  системи ProZorro 

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання

Згідно з планами закупівель           на 2020-2022 роки 

Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

4) проведення антикорупційних перевірок ділових партнерів ТМО

Протягом року, під час проведення закупівельних процедур

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Надано рекомендацію керівнику

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року

У строки, визначені Планом 

Заступник начальника установи з економічних питань

Виконано заходи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

Для перегляду Додатку № 2, перейдіть будь-ласка на повну версію сайту. Выбачте за незручності.

Катерина ІЦКО

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу  виконання антикорупційної програми ТМО

Додаток 2

до Антикорупційної програми ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області»