Додаток 2

до Антикорупційної програми Державної

установи «Територіальне медичне об’єднання

МВС України по Чернігівській області»

 

 

Заходи із запобігання і протидії корупції у ТМО, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Очікувані результати 

   

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

 

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України Антикорупційної програми ТМО

До 15 березня

2019 рок

у

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Отримано лист-повідомлення від  Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України  про погодження проекту Антикорупційної програми ТМО

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання відповідних державних органів

 

2) засідання комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО з метою:

 

 

 

 

 

2.1) підготовки Антикорупційної програми ТМО;

 

березень
2019 року

Секретар комісії

 

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

 

2.2) здійснення щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ТМО

Не пізніше 12 квітня,

12 липня,

12 жовтня

2019 року

Секретар комісії

 

Підписано протокол засідання комісії

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

2. Нормативно-правове регулювання відносин

Участь у проведенні   експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються  в ТМО, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та надання рекомендації стосовно їх усунення

Протягом
10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до завідувача канцелярії

Уповноважений з антикорупційної діяльності

 

Проставлено візу

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

3. Забезпечення ефективного функціонування уповноваженого з антикорупційної діяльності

Актуалізація інформації про керівників  уповноваженого з антикорупційної діяльності в ТМО

Щомісяця,  не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним періодом 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Узагальнено інформацію про  уповноваженого з антикорупційної діяльності

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

 

ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

Здійснювати заходи щодо попередження осіб, які приймаються на посаду (роботу) в ТМО, про обмеження, пов’язані зі роботою в органах МВС, визначені Законами України «Про запобігання корупції», наказами МВС України та іншими законами України

Постійно

Керівники структурних підрозділів,

старший інспектор з кадрів

У посадових та робочих інструкціях зазначити обов’язки та права працівника щодо виконання антикорупційної програми ТМО, і ознайомлювати працівників під підпис

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2.  Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1) проведення обов’язкового інструктажу уповноваженим  з антикорупційної діяльності щодо основних положень  антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для новопризначених працівників

При призначенні (обранні) на посаду 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Ознайомлено під підпис працівника

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) організація та направлення до  НАВС на навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної   поведінки для працівників – суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», працівників ТМО

Травень

2019 року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Охоплено навчанням згідно з державним замовленням

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

ІІІ.  Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) Забезпечити подання начальником ТМО – лікарем електронної декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік

До 1 квітня

2019 року

Начальник ТМО - лікар

Е-декларація розміщена на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) перевірка  фактів своєчасності подання декларацій  суб’єктам декларування

До 12 квітня

2019 року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Подано до УЗКПЛ інформацію про результати перевірки

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Здійснення заходів контролю щодо дотримання начальником ТМО обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств чи корпоративних прав.

1)  проведення аналізу та  узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав

Серпень
2019 р.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до  УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених в державному бюджеті

3. Здійснення заходів контролю посадовими особами ТМО щодо обмежень та вимог запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з спільною роботою близьких осіб

1)  узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в МВС

Квітень
2019 року

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Підготовлено узагальнену інформацію та направлено до  УЗКПЛ

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

4. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів, пов’язаних із додержанням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) доводження до відома працівників ТМО розміщену на офіційному веб-сайті МВС у рубриці «Запобігання корупції» інформаційного бюлетеню щодо аналізу інформації про складені Національним агентством з питань запобігання корупції протоколи про адміністративні правопорушення щодо ознак порушень вимог, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів.

Щокварталуне пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом

Секретар комісії

Протокол проведених зборів

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті

 

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель,  посилення ефективності управління фінансовими ресурсами,  розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків 

1) перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель,  які проводяться в ТМО, щодо дотримання антикорупційного законодавства.

Згідно з планом закупівель           на 2019 р. 

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми ТМО

 

Протокол засідання комісії

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) здійснення організаційних заходів  використання системи електронних закупівель ProZorro  при проведенні процедури державних закупівель в ТМО  

Протягом року, під час проведення закупівель-них процедур

Уповноважені особи, тендерний комітет

 

 

Публікації в  системі електронних закупівель  системи ProZorro 

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

3) відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель здійснення оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання

Згідно з планами закупівель           на 2019 р. 

Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»

Розміщено інформаційне повідомлення на веб-сайті

В межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами

Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 437-року

У строки, визначені Планом 

Заступник начальника установи з економічних питань

Виконано заходи

У межах видатків, передбачених у державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

Для перегляду Додатку № 2, перейдіть будь-ласка на повну версію сайту. Выбачте за незручності.

 Ю.С. Усік

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу  виконання антикорупційної програми ТМО