Обмеження для осіб, які приймаються на посаду (роботу) в

Державну установу «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області», відповідно до вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

    В своїй діяльності працівники ТМО керуються посадовими та робочими інструкціями, працівникам забороняється порушувати вимоги посадових та робочих інструкцій, Колективного договору вимог антикорупційного та іншого законодавства України наказів, розпоряджень та регламентів ТМО.

    Працівники ТМО зобов'язані:

не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю ТМО;

утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення (діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність), пов'язане з діяльністю ТМО;

не підбурювати колег до вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з діяльністю ТМО.

    У разі надходження до працівника ТМО пропозиції щодо надання йому неправомірної вигоди (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав), такий працівник зобов'язаний відмовитись від її отримання, про що протягом 3-х робочих годин повідомити Уповноваженого з антикорупційної діяльності.

Повідомлення Уповноваженому надається у вигляді службової записки, яку працівник оформляє самостійно та, за його бажанням, без реєстрації в журналі вихідної кореспонденції підрозділу.

    У випадку неможливості здійснити повідомлення протягом вказаного терміну, таке повідомлення здійснюється відразу після усунення перешкод чи обставин, які унеможливлювали здійснити повідомлення протягом визначеного терміну.

До працівників ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» діють обмеження щодо одержання подарунків (пожертв). Категорично забороняється одержувати дарунки (пожертви) взагалі:

за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо цією особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

якщо особа, яка дарує дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такої особи.

    Це тягне за собою накладання штрафу розміром від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією такого дарунка (пожертви).

Дарунок (пожертва) не може перевищувати 50% мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня поточного року. Обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюються на дарунки (пожертви), які:

дарують (здійснюють) близькі особи;

одержують як загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

    Несумісною з діяльністю працівника ТМО є будь-яка діяльність, яка створює реальний (суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень) чи потенційний конфлікт інтересів (будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях).