Опубліковано 04.10.2019

Психотерапія - що це

   Психотерапія - це система планомірних впливів певними засобами на психіку людини з метою поліпшення її психічного і фізичного стану. Психічний вплив здійснюється психотерапевтом за допомогою слів, пауз, жестів, міміки, музики та інших вербальних і невербальних засобів.

   Психотерапія рекомендована при:

 • переживанні людиною складної життєвої ситуації;
 • проходження через вікові кризи;
 • переживанні внутрішніх конфліктів;
 • наявності явищ соціальної дезадаптації, після перенесення психотравмуючих подій;
 • соматичних захворюваннях;
 • психічних розладах тощо;

   У процесі психотерапії відбувається відновлення психічного здоров'я людини, внутрішнього балансу зі зміною, при необхідності, життєвих цілей, поглядів і стратегій поведінки. Психотерапія спонукає людину до самоактуалізації.

Техніки психотерапії : аналіз, інтерпретація, навіювання, переконання, розвиток і тренування психічних функцій клієнта.

   Психотерапетична робота проводиться в індивідуальній формі та у груповій -  з діадою (мати і дитина, чоловік і дружина тощо); з сім'єю; зі спеціально підібраною групою.

   Методи психотерапії: сучасні психотерапевтичні методи можна умовно розділити на два напрямки:

 1. методи, які націлені переважно на пізнавальні психічні процеси людини (раціональні, когнітивні, аналітичні методи);
 2. терапевтичні методи, спрямовані переважно на емоційно-вольові компоненти особистості клієнта (навіювання, гіпнотерапія, аутогенне тренування та ін.).

   Існує велика кількість напрямків психотерапії, доцільність використання кожного з яких залежить від особистісних особливостей і запиту клієнта. Перерахуємо основні психотерапевтичні напрямки:

 • когнітивно-поведінкова терапія
 • психоаналіз, психоаналітична психотерапія
 • гештальт-терапія
 • раціональна психотерапія
 • символдрама
 • особистісно-орієнтована психотерапія
 • ігрова психотерапія
 • позитивна психотерапія
 • сімейна психотерапія та інші

   Сучасна психотерапія володіє великим арсеналом методів і технік, які призначенні в оптимальній формі допомогти клієнту.

Лікар-психотерапевт

Нугаєв А.М.