Державна установа "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"

 

 Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» є самостійним державним багатопрофільним закладом охорони здоров'я, який об'єднує в собі лікувально-профілактичні, санітарно-епідеміологічний та інші заклади, що здійснюють на основі ліцензії медичне забезпечення осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я МВС.

   Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» є бюджетною, неприбутковою установою, що належить до  сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та оперативно підпорядкована Управлінню охорони здоров'я та реабілітації МВС України. 

   У своїй діяльності установа керується Конституцією України, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС, МОЗ та іншими нормативно-правовими актами з питань організації медичного обслуговування населення.

 Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» у своєму складі має медичну (військово-лікарську) комісію, заклади охорони здоров'я, що не мають статусу юридичної особи:

лікарню;

поліклініку;

центр превентивної медицини;

центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору.

Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області» має:

 ліцензію на медичну практику від 10.12.2015р. №837;

 ліцензію на придбання, зберігання, перевезення, знищення, використання наркотичних засобів, строк дії ліцензії з 21.07.2016 по 21.07.2021;

акредитаційний сертифікат вищої категорії Серії МЗ №013640, строк дії сертифікату з 08.09.2017 року до 08.09.2020 року.

В березні 2018 році ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» пройшла перший наглядовий (перехідний) аудит на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001: 2015 та отримала Сертифікат UA – GC/1/239:20127 (дійсний з 22.03.2018 до 21.03.2020).

В березні 2019 році «ТМО МВС України по Чернігівській області» пройшла наглядовий аудит на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001: 2015

Про установу:

gallery/license
gallery/сертифікат кольоровий
gallery/сертифікат